Cookie beleid SC Doesburg

De website van SC Doesburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode Sc.Doesburg

Gedragscode Sc.Doesburg

Gedragscode jeugd en senioren    

De KNVB heeft een steviger beleid ontwikkeld om excessen/calamiteiten in en rond de voetbalvelden de kop in te drukken.

De bond treedt hard op tegen voetbalverenigingen waar agressie tegen scheidsrechters en assistent scheidsrechters, discriminatie, spelverruwing en onsportief gedrag (fysiek en verbaal) plaatsvinden. 

De straffen die de KNVB oplegt zijn niet mis.

Het gaat om zware schorsingen, hoog oplopende geldboetes, het in mindering brengen van wedstrijdpunten en het terug zetten naar een lagere klasse of afdeling.

In het ergste geval kan de KNVB de club royeren. Het bestuur van Sportclub Doesburg steunt dit beleid en in overleg met haar jeugd- en seniorenafdeling is besloten om bij het signaleren en aantreffen van genoemde overtredingen binnen onze vereniging zelf ook hard op te treden. 

Vooruitlopend op eventuele maatregelen van de KNVB worden passende straffen c.q. sancties opgelegd: 

 •      Er wordt consequent opgetreden tegen leden (trainers, leiders, spelers en ouders) die door hun gedrag de goede naam van Sportclub Doesburg in diskrediet brengen;
 •      In geval van vernieling/bekladding/diefstal in en rond accommodaties worden verregaande maatregelen getroffen en zullen de kosten worden verhaald op de daders.


A. Algemene Richtlijnen 

 •     Het bestuur verlangt van leden van Sportclub Doesburg dat ze elkaar tijdig corrigeren wanneer zaken dreigen mis te gaan en dat ze elkaar wijzen op de consequenties van negatief c.q. onsportief gedrag; 
 •      Het bestuur bepaalt in geval van excessen of calamiteiten de strafmaat; 
 •      Straffen en sancties kunnen worden opgelegd zonder dat de feiten formeel zijn geconstateerd door de scheidsrechter; 
 •       Binnen 7 dagen na het begaan van een ernstig tot zeer ernstig feit kan het betrokken lid een gesprek aanvragen met het bestuurslid Technische Zaken (senioren) of een lid van de JeugdCommissie (jeugd) om de toedracht van het gepleegde feit toe te lichten. De trainer, leider of aanvoerder kan eveneens een toelichting op dit feit geven; 
 •       De opgelegde straf en/of sanctie wordt zowel mondeling als schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid, bij jeugdleden worden ook de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht; 
 •       De opgelegde straf en/of sanctie gaat met onmiddellijke ingang in; 
 •       Tegen de opgelegde straf en/of sanctie is geen beroep mogelijk; 
 •       In geval van recidive, verzwarende of verzachtende omstandigheden kan het bestuur afwijken van de volgorde van straffen en/of sancties zoals die vermeld worden in C; 
 •      De kosten in rekening gebracht door de KNVB voor de onder B a en b genoemde feiten moeten door het betrokken lid (of de ouders/verzorgers van een jeugdlid) zelf worden betaald; 
 •      De kosten in rekening gebracht door het bestuur voor de onder B a t/m f genoemde feiten worden in rekening gebracht aan het betrokken lid (of de ouders/verzorgers van een jeugdlid)

.  
B. Het plegen van een (zeer) ernstig feit 

Hieronder wordt verstaan:

 a.    De scheidsrechter en/of assistent scheidsrechter:

1.    beledigen;

2.    discrimineren;

3.    bedreigen;

4.    spuwen;

5.    trappen (raak en mis);

6.    slaan (raak en mis). 

b.    Een tegenstander:

1.    beledigen;

2.    discrimineren;

3.    bedreigen;

4.    spuwen;

5.    trappen (raak en mis);

6.    slaan (raak en mis).  

c.     Een medespeler voor, tijdens en/of na de training en/of wedstrijd:

1.    beledigen;

2.    discrimineren;

3.    bedreigen;

4.    spuwen;

5.    trappen (raak en mis);

6.    slaan (raak en mis).  

d.    Het plegen van vernielingen in, aan en rondom onze accommodatie of de accommodatie van de tegenpartij; 

e.    Het bekladden van onze accommodatie of de accommodatie van de tegenpartij; 

f.      Het plegen van diefstal in en rond onze accommodatie of in en rond de accommodatie van de tegenpartij.   

C. Straffen en/of sancties 

De hieronder genoemde straffen en/of sancties volgen op de onder Ba t/m f genoemde (zeer) ernstige feiten: 

 •      B. a1 t/m a4: schorsing van 2 bindende wedstrijden; 
 •      B. a5 t/m a6: schorsing van 6 maanden; 
 •      Bij een herhaling van B. a5 t/m a6 volgt er onmiddellijk een royement (zie D); 
 •      B. b1 t/m b4: schorsing van 2 bindende wedstrijden of een alternatieve straf; 
 •      B. b5 t/m b6: schorsing van maximaal 5 bindende wedstrijden; 
 •      Bij een herhaling van B. b5 t/m b6 volgt er een schorsing van maximaal 6 maanden; 
 •      Bij de derde maal van B. b5 t/m b6 volgt er onmiddellijk een royement (zie D); 
 •      B. c1 t/m c4: De strafmaat wordt in overleg met de trainer(s) bepaald; 
 •      B. c5 t/m c6: schorsing van maximaal 5 bindende wedstrijden en ontzegging deelname aan de training in overleg met de trainer(s); 
 •      B. d/e/f: schorsing van maximaal 6 maanden of een alternatieve straf (afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit) en betaling van de gemaakte kosten voor eventuele reiniging of herstel; 
 •     Bij herhaling van B. d/e/f: volgt er onmiddellijk een royement (zie D).  D. Royementsbepaling 

De bij C (straffen en/of sancties) genoemde royementsmaatregel kent de volgende procedure: 

Nadat geconstateerd is dat betrokkene bij herhaling een ernstig feit heeft gepleegd, ontvangt betrokkene van het bestuur een royementsbrief.

Hierin wordt aangeven dat het bestuur overweegt betrokkene te royeren.

Het betrokken lid mag tegen deze maatregel, binnen 1 maand na dagtekening van dit schrijven, in beroep gaan.

Betrokkene is disciplinair gestraft (niet trainen en/of wedstrijden spelen) tot aan de eerstvolgende ledenvergadering met een maximale duur van 1 jaar. De algemene ledenvergadering beslist over het uiteindelijke royement.  

Het Bestuur van Sportclub Doesburg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!